Viết PTHH khi cho CO2 tác dụng với NaOH?

bởi Bo Bo 23/04/2019

Bổ túc và cân bằng các PTPỨ sau

a) CO2+ NaOH-->

b) K2O+H2O-->

c) Al(OH)3-->

d)SO2 + O2-->

e) CuSO4+........-->CuCl2+.........

Câu trả lời (1)

 • a) CO2+ 2NaOH--> Na2CO3 + H2O

  b) K2O+H2O--> 2KOH

  c) 2Al(OH)3--> Al2O3 + 3H2O

  d)2SO2 + O2--> 2SO3

  e) CuSO4+BaCl2.-->CuCl2+BaSO4

  bởi Văn Tiên Tâm 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Dương Quá

  4.So sánh các nguyên tố hóa học sau thuộc chu kì 3 Al,Na,Mg,Si,Cl,P,S. Viết công thức oxit cao nhất của chúng trên cơ sở đó hãy sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự phi kim tăng dần

 • Phan Thị Trinh

  Cho 21,6 g hh 3 kim loại Zn , Fe , Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư PƯ xong thu được 3g chất rắn không tan và 6,72 L Khí (dktc) a) tính thành phần o/o khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp b) tính thành phần o/o khối lượng mổi muối trong hh muối thu được

 • May May

  7 g \(\left\{{}\begin{matrix}Al\\Fe\\Cu\end{matrix}\right.\) + H2SO4 dư tạo ra 1,5 g chất rắn và 4,48 lít H2 đktc

  tìm % khối lượng kim loại

 • Long lanh

  4,25g\(\left\{{}\begin{matrix}Al2O3\\CuO\\ZnO\end{matrix}\right.\) +20 ml dd H2SO4 1M. Tìm khối lượng muối

 • Lê Chí Thiện

  Hoà tan 20 (g) hỗn hợp Mg,Na vào nước dư thấy thoát ra 4,48 l khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ?

 • can tu

  Hòa tan m gam Al vào dung dịch H2SO4 10% thì thu được 10.08 lít H2 và dd B.

  a)Tìm m?

  b) Tính nồng độ % các chất trong dung dịch B biết H2SO4 10% dùng dư 15% so với lượng phản ứng.

 • Nguyễn Bảo Trâm

  Dd A chứa NaOH ,dd B chứa Ba(OH)2.Trộn dd A với dd B theo thể tích bằng nhau được 200 ml dd C .Để trung hòa 200 ml dd C cần dùng hết 70ml dd H2SO4 2M .Sau phản ứng thu được 18,64(g) kết tủa .

  a) Tính CM của dd A ,dd B

  b) Cần trộn bao nhiêu ml dd B với 200ml dd A để tác dụng hết với 5,6 lít CO2 (đktc) .Biết tỉ lệ chất tham gia phản ứng là 1:1

 • minh thuận

  Nêu phương pháp hóa học phân biệt Al và Zn.

 • Lê Tường Vy

  Thêm từ từ từng giọt dd chứa 0,06 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,07 mol HCl .Tính thể tích khí

 • Nguyễn Anh Hưng

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

  ĐỀ 01

  I/Trắc nghiệm (4đ ): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng.

  Câu 1 : Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là:

  A.NaHCO3, Na2CO3 B.Na2CO3, NaHCO3

  C.Na2CO3 D.Không đủ dữ liệu để xác định

  Câu 2:Cho giấy quì tím vào dung dịch đựng nước, sục khí CO2 vào . Đun nóng bình một thời gian. Màu của quì tím:

  A. Không đổi màu

  B. Chuyển sang màu đỏ.

  C.Chuyển sang màu đỏ, sau đó lại chuyển sang màu tím

  D.Chuyển sang màu xanh.

  Câu 3: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:

  A.Đun SiO2 với NaOH nóng chảy

  B.Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng

  C.Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3

  D.Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl

  Câu 4 : Khi cho HCl đặc dư tác dụng với cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 lớn nhất?

  A. KMnO4 B. MnO2 C. KClO3 D. KClO

  Câu 5: Vì sao người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi?

  A.Nước đá khô có khả năng hút ẩm

  B. Nước đá khô có khả năng thăng hoa

  C. Nước đá khô có khả năng khử trùng

  D. Nước đá khô có khả năng dễ hóa lỏng

  Câu 6: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

  A. Na, Mg, Al, K B. K, Na, Mg, Al C. Al, K, Mg,Na. D. Mg, K, Al,Na

  Câu 7: Khi cho nước tác dụng với oxit axit không tạo thành axit, thì oxit đó có thể là :

  A. SiO2 B. CO2 C. SO2 D. NO2

  Câu 8: Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của chất sát trùng. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do:

  A. Clo độc nên có tính sát trùng

  B. Clo có tính oxi hoá mạnh

  C. Clo tác dụng với nước tạo HClO chất này có tính oxi hoá mạnh

  D. Một nguyên nhân khác

  II/Tư luận ( 6đ )

  Câu 1 :(2đ) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau:

  C -> CO -> CO2 -> K2CO3 -> KHCO3

  Câu 2 :( 1đ ): Có 4 khí đựng trong 4 lọ riêng biệt là : Cl2, HCl, CO2 và O2. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

  Câu 3 :(3đ ) Nung 40g CuO với C dư. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH nồng độ a M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Dung dịch A có khả năng tác dụng tối đa 100ml dung dịch KOH 1M.

  a)Viết phương trình hóa học xảy ra

  b) Giá trị của a là bao nhiêu?

  c) Xác định thành phần % các muối thu được sau phản ứng