AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X là một hợp chất có công thức phân tử C6H10O5:
  X + 2NaOH → 2Y + H2O; Y + HCl loãng → Z + NaCl.
  Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí H2?

  • A. 1,12. 
  • B. 2,24. 
  • C. 3,36. 
  • D. 4,48.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  HO-C2H4-COO-C2H4-COOH + 2NaOH → HO-C2H4-COONa + H2O

  HO-C2H4-COONa + HCl → HO-C2H4-COOH + NaCl

  nZ = 0,1 → nH2 = 0,1 → V = 2,24 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>