AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các chất hữu cơ X, Y, Z như sau:

  Chất Thuốc thử Hiện tượng
  X Cu(OH)2, to thường Màu tím
  Y Dung dịch Brom Mất màu nâu đỏ
  Z Quỳ tím Hóa xanh

  Các chất X, Y, Z lần lượt là

  • A. Saccarozơ, glucozơ, metylamin. 
  • B. Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin.
  • C. Ala-Ala-Gly, glucozơ, etylamin.
  • D. Saccarozơ, glucozơ, anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X là Ala-Ala-Gly,

  Y là glucozơ,

  Z là etylamin.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>