AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

  • A. 21,6. 
  • B. 15,12. 
  • C. 25,92. 
  • D. 30,24.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 0,24

  mAg = 25,92 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>