AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

  • A. HCOOCH=CHCH3
  • B. CH3COOCH=CH2
  • C. CH2=CHCOOCH3
  • D. HCOOC(CH3)=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH2=CHCOOCH3 + NaOH →  CH2=CHCOONa + CH3OH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>