YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp khí X chứa H2 và một hiđrocacbon Y mạch hở. Tỉ khối của X so với H2 là 4,6. Đun nóng nhẹ X có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp T không làm mất màu nước brôm và có tỉ khối hơi so với H2 là 11,5. Công thức phân tử của hiđrocacbon Y là

  • A. C2H2
  • B. C3H4
  • C. C3H6
  • D. C2H4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nX/nY = 5/2

  Giả sử: nX = 5 thì nY = 2 → nH2 phản ứng = nX - nY = 3

  CnH2n+2-2k + kH2 → CnH2n+2

                            3               3/k

  Y gồm CnH2n+ 2 (3/k) và H2 dư (2-3/k)

  mY = (14n+ 2).3/k + 2.(2-3/k) = 2.11,5.2

  → n = k

  → n = k = 2 là nghiệm phù hợp. Y là C2H2

  VDOC

Mã câu hỏi: 70885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)