AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:
  (a) Cho Si tác dụng với dung dịch NaOH.
  (b) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 và HCl.
  (c) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.
  (d) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.
  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí là

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Si + H2O + NaOH → Na2SiO3 + H2

  (b) Cu + H+ + NO3→ Cu2+ + NO + H2O

  (c) CO2 + Na2SiO3 → Na2CO3 + SiO2

  (d) Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>