AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau đây:
  (a) Thành phần chính của bông gòn là xenlulozơ.
  (b) Chất béo là đieste của glyxerol và axit béo.
  (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
  (d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.
  (e) Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ.
  (g) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 6
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Bốn phát biểu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>