AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ đều có cùng công thức phân tử C2H8O3N2. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M và đun nóng, thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 3 amin. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 29,28 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là

  • A. 420. 
  • B. 960. 
  • C. 840. 
  • D. 480.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hỗn hợp X gồm:

  C2H5NH3NO3

  (CH3)2NH2NO3

  CH2(NH3)2CO3

  NH2-CH2-NH3HCO3

  Đặt tổng số mol 2 chất đầu là a mol, tổng số mol 2 chất cuối là b mol 

  nZ = a + b = 0,3

  nNaNO3 = a và nNa2CO3 = b

  → 85a + 106b = 29,28

  → a = 0,12 và b = 0,18

  → nNaOH = a + 2b = 0,48 mol

  → V = 960 ml

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>