AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

  • A. màu cam. 
  • B. màu vàng. 
  • C. màu hồng. 
  • D. màu xanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phenolphtalein làm cho dung dịch NHchuyển sang màu hồng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>