AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
  • B. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.
  • C. Protein là cơ sở tạo nên sự sống.
  • D. Protein có phản ứng màu biurê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>