AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; BaCl2 và Na2SO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 2 hỗn hợp tan hoàn toàn tạo thành dung dịch:

  Na2O + Al2O3 → 2NaAlO2

  Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

  2 hỗn hợp còn lại tạo kết tủa vì:

  BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

  Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe (NO3)3 + Ag

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>