AMBIENT
 • Câu hỏi:

  α - amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,68 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 15,06 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  • A. NH2CH2COOH. 
  • B. CH3CH2CH(NH2)COOH. 
  • C. CH3CH(NH2)COOH. 
  • D. NH2CH2CH2COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nX = nHCl = 0,12 mol

  → MX = 89

  A là: CH3CH(NH2)COOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>