AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

  • A. Protein. 
  • B. Polisaccarit. 
  • C. Tơ nilon-6,6. 
  • D. Poli(vinyl clorua).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Poli(vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA