AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

  • A. Mg
  • B. Cu
  • C. Li
  • D. Al

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Li thuộc nhóm IA → Kim loại kiềm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>