AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở đều tạo thành từ các aminoaxit no, mạch hở, trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Đun nóng 9,26 gam X với KOH dư thu được dung dịch chứa m gam ho n hợp muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 9,26 gam X cần 8,4 lit O2. Dẫn toàn bộ ̣sản phẩm cháy vào dung dịch Ba (OH)2 dư, sau phản ứng thu được kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 43,74 gam. Giá trị của m gần nhất với

  • A. 16,4. 
  • B. 17,8. 
  • C. 14,6. 
  • D. 15,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sử dụng pp quy đổi.

  Bảo toàn khối lượng: m muối = mX + mKOH - mH2O = 16,38 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>