AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch X chứa Na2CO3, K2CO3, NaHCO3 (trong đó NaHCO3 có nồng độ 1M) thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được 20 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là

  • A. 1,0M. 
  • B. 0,5M.
  • C. 0,75M.
  • D. 1,25M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nHCO3- = 0,1 mol

  BTNT(C): nCO32- + nHCO3- = nCO2 + nCaCO3

  → nCO32- = 0,15

  nHCl = nCO32- + nCO2 = 0,2 

  →CM = 1M

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>