AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất

  • A. Al3+
  • B. Ag+
  • C. Cu2+
  • D. Fe2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ dãy điện hóa thì ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất là Ag+

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>