AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loại mẫu nước cứng có chứa c|c ion Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

  • A. NaHCO3
  • B. HCl. 
  • C. Na3PO4
  • D. H2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Dùng các axit, HCO3- không thể làm hết được các ion Mg2+ và Ca2+

  + Ta dùng Na3PO4 sẽ làm kết tủa được hết các chất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA