ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch X và 6,72 lít khí. Thể tích dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và HCl 1M để trung hòa vừa đủ dung dịch X là

  • A. 0,4
  • B. 0,3
  • C. 0,1
  • D. 0,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nH2 = 0,3 → nOH- = 0,6

  nHNO3 = nHCl = V → nH+ = 2V

  → 2V = 0,6 → V = 0,3 lít

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>