AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức được tạo bởi các axit cacboxylic thuần chức. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng 13,38 gam và x mol hỗn hợp Z gồm hai muối. Giá trị của x là

  • A. 0,24. 
  • B. 0,35
  • C. 0,33
  • D. 0,30

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong phản ứng xà phòng hóa: nX = 24,96/X và nNaOH = 0,42 mol

  Ta có tỉ lệ:

  14,96/X mol X chưa nO = 0,42.2 = 0,84 mol

  → Trong 0,2 mol X chứa nO = 7X/1020 mol O

  Bảo toàn O cho phản ứng cháy: nCO2 = 7X/2080 + 0,28

  Khối lượng este bị đốt cháy:

  0,2X = 12.(7X/2080 + 0,28) + 0,48.2 + 16.7X/1040

  → X = 83,2

  → nCO2 = 0,56 →  Số C = 2,8

  nO = 0,56 →  Số O = 2,8

  Vậy este X có số C = số O →  Hai muối trong Z chỉ có thể là HCOONa ( xmol) và (COONa)2 ( y mol)

  nNaOH = x + 2y = 0,42

  Bảo toàn khối lượng:

  m muối = 68x + 134y = 28,38

  →  x = 0,24 mol, y = 0,09 mol

  Tổng x + y = 0,33 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>