AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

  • A. Tơ nitron. 
  • B. Tơ tằm. 
  • C. Tơ nilon-6,6. 
  • D. Tơ nilon-6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tơ thiên nhiên là tơ tằm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>