AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

  • A. Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3
  • B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.
  • C. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4
  • D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cu không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA