AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

  • A. Thạch cao sống. 
  • B. Thạch cao nung. 
  • C. Boxit. 
  • D. Đá vôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thạch cao khan là CaSO4

  Thạch cao nung là CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O

  Thạch cao sống là CaSO4.2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>