AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình bên.

  Thí nghiệm trên được dùng để tách hai chất lỏng nào sau đây:

  • A. Anilin và HCl. 
  • B. Etyl axetat và nước cất. 
  • C. Axit axetic và etanol. 
  • D. Natri axetat và etanol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ dụng cụ chiết dùng để tách hai chất lỏng X, Y không tan vào nhau → Etyl axetat và nước cất. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>