AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít H2 (đktc). Kim loại M là

  • A. Mg
  • B. Al
  • C. Fe
  • D. Zn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kim loại M hóa trị x

  → 5,85x/M = 0,325.2

  → M = 9x

  → x = 3; M = 27: M là Al

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA