AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, đường thẳng \(d:\,\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2 - t\\
  y = 1 + 2t\\
  z = 3 + t
  \end{array} \right.\) có một véctơ chỉ phương là 

  • A. \({\overrightarrow u _3} = \left( {2;\,1;\,3} \right)\)
  • B. \({\overrightarrow u _4} = \left( { - 1;\,2;\,1} \right)\)
  • C. \({\overrightarrow u _2} = \left( {2;\,1;\,1} \right)\)
  • D. \({\overrightarrow u _1} = \left( { - 1;\,2;\,3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đường thẳng d có 1 VTCP là \({\overrightarrow u _4} = \left( { - 1;\,2;\,1} \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA