AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

  • A. 11 năm
  • B. 9 năm
  • C. 10 năm
  • D. 12 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng công thức: \({S_n} = A{\left( {1 + r} \right)^n} \Rightarrow n = {\log _{\left( {1 + r} \right)}}\left( {\frac{{{S_n}}}{A}} \right) \Rightarrow n = {\log _{\left( {1 + 7,5\% } \right)}}\left( 2 \right) \approx 9,6\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>