AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích cả khối chóp đã cho bằng

  • A. \(4{a^3}\)
  • B. \(\frac{2}{3}{a^3}\)
  • C. \(2{a^3}\)
  • D. \(\frac{4}{3}{a^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Diện tích đáy của hình chóp \(B = {a^2}\)

  Thể tích cả khối chóp đã cho là \(V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3}.{a^2}.2a = \frac{2}{3}{a^3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>