AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ một hộp chứa 11 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng:

  • A. \(\frac{4}{{455}}\)
  • B. \(\frac{{24}}{{455}}\)
  • C. \(\frac{4}{{165}}\)
  • D. \(\frac{{33}}{{91}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số phần tử không gian mẫu: \(n\left( \Omega  \right) = C_{15}^3 = 455\) ( phần tử ).

  Gọi A là biến cố: “ lấy được 3 quả cầu màu xanh”.

  Khi đó, \(n\left( A \right) = C_4^3 = 4\) ( phần tử ).

  Xác suất \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>