AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; -4; 3) và B(2; 2; 7). Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là

  • A. (1; 3; 2)
  • B. (2;6;4)
  • C. (2;-1; 5)
  • D. (4; -2;10)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  I là trung điểm của AB \( \Rightarrow I = \left( {\frac{{2 + 2}}{2};\frac{{ - 4 + 2}}{2};\frac{{3 + 7}}{2}} \right) \Rightarrow I = \left( {2; - 1;5} \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>