AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz,  mặt phẳng đi qua điểm A(2; -1; 2) và song song với mặt phẳng (P): 2x - y + 3z + 2 = 0 có phương trình là

  • A. 2x - y + 3z - 9 = 0
  • B. 2x - y + 3z + 11 = 0
  • C. 2x - y - 3z + 11 = 0
  • D. 2x - y + 3z - 11 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P), mặt phẳng (Q) có dạng 2x - y + 3z + D = 0.

  \(A\left( {2;\, - 1;\,2} \right) \in \left( Q \right)\)\ => D = -11.

  Vậy mặt phẳng cần tìm là 2x - y + 3z - 11 = 0.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>