AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?

  • A. 234
  • B. \(A_{34}^2\)
  • C. 342
  • D. \(C_{34}^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mỗi cách chọn 2 học sinh từ nhóm 34 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 34 phần tử

  => Số cách chọn là \(C_{34}^2\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>