AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) \(\left( {a,\,b,\,c,\,d \in R} \right)\). Đồ thị của hàm số y = f(x) như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình \(3f\left( x \right) + 4 = 0\) là

  • A. 3
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(3f\left( x \right) + 4 = 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  - \frac{4}{3}\)

  Dựa vào đồ thị đường thẳng \(y =  - \frac{4}{3}\) cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại ba điểm phân biệt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>