YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây

  • A. \(y = {x^4} - 3{x^2} - 1\)
  • B. \(y = {x^3} - 3{x^2} - 1\)
  • C. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 1\)
  • D. \(y =  - {x^4} + 3{x^2} - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường cong có dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương, hệ số a < 0

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>