AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, mặt phẳng \(\left( P \right):\;x + 2y + 3z - 5 = 0\) có một véc-tơ pháp tuyến là

  • A. \(\left( P \right):\;x + 2y + 3z - 5 = 0\)
  • B. \(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( { - 1;\;2;\;3} \right)\)
  • C. \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {1;\;2;\; - 3} \right)\)
  • D. \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1;\;2;\;3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mặt phẳng (P) có 1 VTPT là \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1;\;2;\;3} \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>