AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 9\) và điểm A(2; 3;-1). Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S), M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình 

  • A. 6x + 8y + 11 = 0
  • B. 3x + 4y + 2 = 0
  • C. 3x + 4y - 2 = 0
  • D. 6x + 8y - 11 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mặt cầu (S) có tâm I(-1;-1;-1) và bán kính R = 3.

  * Ta tính được \(AI = 5,AM = \sqrt {A{I^2} - {R^2}}  = 4\).

  * Phương trình mặt cầu (S') tâm A(2;3;-1), bán kính AM = 4 là:

  \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 16\).

  * M luôn thuộc mặt phẳng \(\left( P \right) = \left( S \right) \cap \left( {S'} \right)\) có phương trình: 3x + 4y - 2 = 0.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>