YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{x + 5m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;\, - 10} \right)\)?

  • A. 2
  • B. Vô số 
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  +) Tập xác định D = R\{-5m}.

  +) \(y' = \frac{{5m - 2}}{{{{\left( {x + 5m} \right)}^2}}}\).

  +) Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;\, - 10} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5m - 2 > 0\\
   - 5m \ge  - 10
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m > \frac{2}{5}\\
  m \le 2
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \frac{2}{5} < m \le 2\).

  Do \(m \in Z\) nên \(m \in \left\{ {1;2} \right\}\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>