AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ số của x5 trong khai triển nhị thức \(x{\left( {2x - 1} \right)^6} + {\left( {3x - 1} \right)^8}\) bằng

  • A.  - 13368
  • B. 13368
  • C.  - 13848
  • D. 13848

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  x{\left( {2x - 1} \right)^6} + {\left( {3x - 1} \right)^8}\\
   = x\sum\limits_{k = 0}^6 {C_6^k.{{\left( {2x} \right)}^k}.{{\left( { - 1} \right)}^{6 - k}}}  + \sum\limits_{l = 0}^8 {C_8^l.{{\left( {3x} \right)}^l}.{{\left( { - 1} \right)}^{8 - l}}} \\
   = x\sum\limits_{k = 0}^6 {C_6^k.{{\left( {2x} \right)}^k}.{{\left( { - 1} \right)}^{6 - k}}}  + \sum\limits_{l = 0}^8 {C_8^l.{{\left( {3x} \right)}^l}.{{\left( { - 1} \right)}^{8 - l}}} 
  \end{array}\)

  Suy ra hệ số của x5 trong khai triển nhị thức là: 

  \(C_6^4.{\left( 2 \right)^4}.{\left( { - 1} \right)^{6 - 4}} + C_8^5.{\left( 3 \right)^5}.{\left( { - 1} \right)^{6 - 5}} =  - 13368\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>