AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = {x^4} - 4{x^2} + 9\) trên đoạn [-2; 3] bằng:

  • A. 201
  • B. 2
  • C. 9
  • D. 54

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn [-2; 3]

  Ta có: \(y' = 4{x^3} - 8x\)

  \(y' = 0 \Leftrightarrow 4{x^3} - 8x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0 \in \left[ { - 2;\,3} \right]\\
  x =  \pm \sqrt 2  \in \left[ { - 2;\,3} \right]
  \end{array} \right.\)

  Ta có: \(f\left( { - 2} \right) = 9,f\left( 3 \right) = 54,f\left( 0 \right) = 9,f\left( { - \sqrt 2 } \right) = 5,f\left( {\sqrt 2 } \right) = 5\)

  Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] bằng f(3) = 54

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA