YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 15: Women In Society - Người phụ nữ trong xã hội

Nội dung bài giảng Unit 15 Women In Society của môn Tiếng Anh lớp 12 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Người phụ nữ trong xã hội qua các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Người phụ nữ trong xã hội sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADMICRO
 

 

OFF