• Câu hỏi:

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên đoạn \(\left[ { - 2018;2018} \right]\) để hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2x - m + 1} \right)\) có tập xác định R.          

  • A. 2018
  • B. 1009
  • C. 2019
  • D. 2017

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2x - m + 1} \right)\) xác định trên \(R \Leftrightarrow {x^2} - 2x - m + 1 > 0\,\,\,\forall x \in R\) 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a > 0\\
  \Delta ' < 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  1 > 0\,\,\,\,\forall m\\
  1 + m - 1 < 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow m < 0\) 

  Mà \(\left\{ \begin{array}{l}
  m \in Z\\
  m \in \left[ { - 2018;2018} \right]
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \in Z\\
  m \in \left[ { - 2018;0} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow m = \left\{ { - 2018; - 2017;...; - 1} \right\}.\) 

  Vậy có 2018 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC