ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên đoạn \(\left[ { - 2018;2018} \right]\) để hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2x - m + 1} \right)\) có tập xác định R.          

  • A. 2018
  • B. 1009
  • C. 2019
  • D. 2017
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2x - m + 1} \right)\) xác định trên \(R \Leftrightarrow {x^2} - 2x - m + 1 > 0\,\,\,\forall x \in R\) 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a > 0\\
  \Delta ' < 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  1 > 0\,\,\,\,\forall m\\
  1 + m - 1 < 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow m < 0\) 

  Mà \(\left\{ \begin{array}{l}
  m \in Z\\
  m \in \left[ { - 2018;2018} \right]
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \in Z\\
  m \in \left[ { - 2018;0} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow m = \left\{ { - 2018; - 2017;...; - 1} \right\}.\) 

  Vậy có 2018 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1