• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như sau:

  Hàm số đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây?

  • A. x = - 2
  • B. x = 3
  • C. x = 2
  • D. x = 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực đại tại x = 2 và đạt cực tiểu tại x = 4  

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC