• Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABCABD là các tam giác đều. Tính góc giữa hai đường thẳng ABCD.

  • A. \(30^0\)
  • B. \(60^0\)
  • C. \(90^0\)
  • D. \(120^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi M là trung điểm của AB  ta có:

  \(\Delta ABC\) đều \( \Rightarrow CM \bot AB.\) 

  \(\Delta ABD\) đều \( \Rightarrow DM \bot AB.\) 

  \( \Rightarrow AB \bot \left( {MCD} \right) \Rightarrow AB \bot CD \Rightarrow \angle \left( {AB;CD} \right) = {90^0}.\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC