ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABCABD là các tam giác đều. Tính góc giữa hai đường thẳng ABCD.

  • A. \(30^0\)
  • B. \(60^0\)
  • C. \(90^0\)
  • D. \(120^0\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi M là trung điểm của AB  ta có:

  \(\Delta ABC\) đều \( \Rightarrow CM \bot AB.\) 

  \(\Delta ABD\) đều \( \Rightarrow DM \bot AB.\) 

  \( \Rightarrow AB \bot \left( {MCD} \right) \Rightarrow AB \bot CD \Rightarrow \angle \left( {AB;CD} \right) = {90^0}.\) 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1