• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định trên R có đồ thị của hàm số \(y=f'(x)\) như hình vẽ. Hỏi hàm số \(y=f(x)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  • A. (0;1)
  • B. \(\left( {2; + \infty } \right).\)
  • C. (1;2)
  • D. (0;1) và \(\left( {2; + \infty } \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có BXD của \(f'(x)\) như sau:

   

  Dựa vào BXD ta có:

  Hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;1} \right),\left( {1;2} \right)\) và đồng biến trên \(\left( {2; + \infty } \right).\) 

  Dựa vào đồ thị của hàm số \(y=f'(x)\) ta thấy \(f'(x)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2; + \infty } \right) \Rightarrow y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( {2; + \infty } \right).\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC