• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định và liên tục trên R, có bảng biến thiên như sau:

  Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right).\)  
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right).\)
  • C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \(\left( {1; + \infty } \right).\)
  • D. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta thấy: Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\), hàm số nghịch biến trên (- 1;1) 

  Do đó chỉ có đáp án B đúng vì \(\left( { - \infty ; - 2} \right) \subset \left( { - \infty ; - 1} \right) \Rightarrow \) Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 2} \right).\)    

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC