YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc khoảng (0;2019) để \(\lim \sqrt {\frac{{{9^n} + {3^{n + 1}}}}{{{5^n} + {9^{n + a}}}}}  \le \frac{1}{{2187}}\)?

  • A. 2018
  • B. 2011
  • C. 2012
  • D. 2019

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  \lim \sqrt {\frac{{{9^n} + {3^{n + 1}}}}{{{5^n} + {9^{n + a}}}}}  = \lim \sqrt {\frac{{{9^n} + {{3.3}^n}}}{{{5^n} + {9^n}{{.9}^a}}}}  = \lim \sqrt {\frac{{1 + 3.{{\left( {\frac{3}{9}} \right)}^n}}}{{{{\left( {\frac{5}{9}} \right)}^n} + {9^a}}}}  = \frac{1}{{{3^a}}}\\
   \Rightarrow \frac{1}{{{3^a}}} \le \frac{1}{{2187}} = \frac{1}{{{3^7}}} \Leftrightarrow {3^a} \ge {3^7} \Leftrightarrow a \ge 7
  \end{array}\) 

  Kết hợp điều kiện đề bài \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a \in \left[ {7;2019} \right)\\
  a \in Z
  \end{array} \right. \Rightarrow a \in \left\{ {7;8;9;...;2018} \right\}\).

  Vậy có \(2018 - 7 + 1 = 2012\) giá trị của a thỏa mãn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA