• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) trên R như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số \(y=f(x)\) có 1 điểm cực tiểu và không có cực đại.
  • B. Hàm số \(y=f(x)\) có 1 điểm cực đại và không có cực tiểu.
  • C. Hàm số \(y=f(x)\) có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.
  • D. Hàm số \(y=f(x)\) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) cắt trục Ox tại 1 điểm qua điểm đó hàm số \(y=f'(x)\) đổi dấu từ âm sang dương nên điểm đó là điểm cực tiểu của hàm số \(y=f(x)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC