• Câu hỏi:

  Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  • A. 4
  • B. 8
  • C. 6
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng \(\left( {SAC} \right),\left( {SBD} \right),\left( {SEG} \right),\left( {SFH} \right)\) như hình vẽ với F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC