YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 24 tr 12 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức \(49{x^2} - 70x + 25\) trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5;                               b) x = \(\frac{1}{7}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 24 này, nếu nhanh ý chúng ta có thể nhận ra đây là một hằng đẳng thức.

49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2 . 7x . 5 + 52 = (7x – 5)2

Câu a:

Với x = 5: (7 . 5 – 5)2 = (35 – 5)2 = 302 = 900

Câu b:

Với x = : (7 .  – 5)2 = (1 – 5)2 = (-4)2 = 16

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON