RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 24 tr 12 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức \(49{x^2} - 70x + 25\) trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5;                               b) x = \(\frac{1}{7}\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với bài tập 24 này, nếu nhanh ý chúng ta có thể nhận ra đây là một hằng đẳng thức.

49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2 . 7x . 5 + 52 = (7x – 5)2

Câu a:

Với x = 5: (7 . 5 – 5)2 = (35 – 5)2 = 302 = 900

Câu b:

Với x = : (7 .  – 5)2 = (1 – 5)2 = (-4)2 = 16

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)